Arbeta tillsammans

I en tid då krav på snabb leverans ökar så följer stressen med. Vi vill ha information direkt och vi vill ha vår leverans hem till dörren – på en gång. Får vi inte det, så vänder vi oss till någon annan. Priserna dumpas, kvalitén dumpas, men… det går snabbt! När jag levererar en tjänst till dig är det alltid minst aktörer inblandade – du och jag. Om du ber om en bulle så försöker jag leverera en bulle. Problemet är bara att din bulle kanske har andra preferenser än min bulle. Så om du ber om en bulle med vaniljfyllning och lite socker på toppen har jag lättare att leverera det du faktiskt efterfrågar. På så vis får vi en snabbare leverans med högre kvalité. Tyvärr visar det sig alltför ofta när det blir avvikelser i en leverans att pekfingrarna höjs och innan man vet ordet av har skuldspelet börjat.

Tillsammans är trevligt

Att arbeta tillsammans är inte bara mer effektivt, utan bra mycket trevligare. Många skakar på huvudet åt alla möten i ett projekt och en del suckar över hur man slösar bort viktig tid då man faktiskt skulle kunna göra saker. Alla aktiviteter, även välplanerade möten, har sin funktion i ett projekt. Börjar man med att tydliggöra gränsdragningar, ansvarsområden och deltagarnas uppgifter blir det väldigt mycket enklare att leverera snabbt med hög kvalité.

När vi på Förbergs IT levererar en lösning, vare sig det är ett datacenter, PDC, eller om det är drift så gör vi det tillsammans med dig. Det är du och dina kollegor som ska leva i miljön vi bygger och med tjänsten vi levererar. Gör vi det tillsammans så kommer hela leveransen, från beställning till lansering, att bli en fröjd.