IT är din kompis

Människan är förändringsobenägen. Trygghet är som en drog. Vi går upp på morgonen och sköter våra rutiner som vi alltid gör. Sätter på kaffe, tar en dusch dricker vårt kaffe och läser våra favoritavdelningar i tidningen vi alltid läser. Finns det inget kaffe, är vattnet slut eller om tidningen har gått i konkurs så hamnar vi i ett vakuum. Vad gör vi nu?

Vanans makt

Även på jobbet är vi vanemänniskor, och när saker och ting inte är som det brukar är det fel. Detta är en utmaning som en förändringsintensiv bransch som IT lever i varje dag. Nya system är som blodpudding på julafton. Det är helt enkelt inte OK. När Windows 10 kom och startknappen försvann fick en hel användarkår kaffet i fel strupe samtidigt och Microsoft helt enkelt fick återställa startknappen i den uppdaterade versionen. Det är i första hand grafiska förändringar som gör användare frustrerade, men även funktioner eller flöden kan få folk att gå i taket. Detta trots att de flesta förändringar görs för att användare önskar nya funktioner och nya sätt att arbeta.

IT är din kompis

IT arbetar kontinuerligt för att förbättra upplevelsen för användaren. Detta arbete tillsammans med ny teknik ger oss större möjlighet och högre säkerhet. IT-avdelningar känner säkert igen sig i användare som skäller och hotar om de inte ”fixar problemet”, och hur mycket de än försöker förklara varför de förbjuder webbplatser som är potentiella hot så fortsätter de ilskna mailen att hagla in.

Prata med användaren

Lösningen på problemet är kommunikation. Bjud in användarna på informationsmöte, användarkvällar eller workshops och berätta vad ni som IT-avdelning gör och varför vissa förändringar behövs. Hjälp användarna genom att berätta, visa och förklara vilka utmaningar ni har varje dag.