Backup as a Service

För dig som behöver backup av dina system rekommenderar vi Backup as a Service. Med snabb uppkoppling mot vår datahall och mycket konkurrenskraftiga priser kan du säkra ditt data. Du har dessutom support på plats i Sverige.

0,50:- /GB

Second Site Backup

Har du redan backup och vill lagra en kopia ”off premise” föreslår vi Second Site Backup. Genom att lagra dina Backuper på en extern lokation säkrar du dig mot förlust vid eventuell brand, inbrott, vandalism eller annan åverkan i din datahall.

0,50:- /GB

Jag vill veta mer om Förbergs IT’t tjänster