Packaged Datacenter

Packaged Datacenter

PDC är infrastruktur ”på tub” till fast pris med en och samma leverantör för tjänster, hårdvara, support och drift. Dynamiskt och skalbart!

Läs mer

Molntjänster

Molntjänster

Hosted PDC är vår molntjänst där vi huserar ett högtillgängligt datacenter med virtuella maskiner till halva priset mot Azure och support i Sverige.

Läs mer

Specialister

Specialister

System Center, virtualisering och infrastruktur som kod med powershellautomatisering. Även specialister på plats, IT-arkitektur & projektledning.

Läs mer