Behandlingen av personuppgifter.

Det är viktigt för oss att du har förtroende att låta oss hantera och lagra data om dig, att du är medveten om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt och hur det går till. Vi hanterar alla kunder med sekretess och signerar även sekretessavtal vid anställning. Vi har en policy som godkänns av samtliga anställda i bolaget. Vi värnar om din integritet och är givetvis beredda att vidta rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig.

Förbergs IT AB är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) för den behandling av personuppgifter som sker i bolaget.

När sker behandling av personuppgifter?

Förbergs IT behandlar dina personuppgifter när du:

  • beställer våra tjänster eller produkter
  • anmäler dig till att delta i våra kurser och seminarier
  • söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • deltar i undersökningar och lämnar uppgifter för ”benchmarking” och/eller
  • söker kontakt med oss

Registrerade uppgifter.

När du som privatperson eller representant för ett företag kommer i kontakt med oss registreras namn, adress, telefonnummer och mejladress. Vi registrerar de uppgifter som du väljer att lämna. Om du själv lämnar känslig information, till exempel inför en kurs eller ett seminarium, att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter.

De personuppgifter som Förbergs IT registrerar i våra system och används för administration av den beställda tjänsten eller produkten, försäljning, kundbearbetning och leverantörskontakter. Som kund hos Förbergs IT kommer du automatiskt att erhålla vårt nyhetsbrev men du kan alltid välja att avregistrera dig ifrån det om du inte önskar få det i framtiden. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Förbergs IT tjänsteutbud.

När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning eller praktik hos oss, deltar i undersökningar och lämnar uppgifter för ”benchmarking” eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Utlämnande av personuppgifter.

Vid beställningar och anmälningar kan den information som antecknas i våra system komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför Förbergs IT, i den utsträckning det krävs för att administrera tjänsten eller för att utföra beställningen. Detta gäller även när du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar och lämnar uppgifter för ”benchmarking” eller vill bli kontaktad av oss.

I samtliga ovan nämnda situationer är Förbergs IT personuppgiftsansvarig och de leverantörer som Förbergs IT använder sig av, personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträderna är skyldiga att följa Förbergs IT instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av Förbergs IT instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighets beslut.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi skall kunna fullgöra vårt åtagande, det vill säga tillhandahålla tjänsten, produkten eller kursen/seminariet, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter skall få ligga kvar i vårt kundregister för marknadsföringsändamål även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna skall tas bort.

Kontakt.

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Förbergs IT är du välkommen att mejla oss på info@forbergsit.se eller ringa oss på 08 – 122 067 00.

Registerutdrag och rättelser.

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Förbergs IT. Du skall i sådant fall begära detta skriftligen till oss (för adress, se ovan). Om du anser att en uppgift om dig är felaktiga eller missvisande, hör du av dig till oss och begär en ändring.

Cookies.

På våra webbsidor används cookies. Det är små textfiler som lagras på din dator när du besöker en webbplats. Cookies används för vissa funktioner som förbättrar våra webbsidor för användaren eller ger oss statistik om användandet av sajten. På våra webbsidor används cookies. Enligt lag ska alla som besöker en webbplats informeras om vad cookies används till. Användaren ska också ges möjlighet att samtycka till att cookies används för att lagra eller hämta uppgifter i t.ex. mobil eller dator. De flesta webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Gå till https://forbergsit.wpengine.com/cookies/ för mer information om hur vi hanterar cookies.

Länkar.

På Förbergs IT webbplats förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Säkerhet.

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. Förbergs IT har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.