Förbergs IT ABs Tjänsteprislista

Nedan angivna priser gäller alltid om inte annat avtalats.

Timtaxa

All timtaxa räknas per påbörjad timme och debiteras enligt följande

Timtaxa – Ordinarie Ordinarie arbetsdagar(1) 08.00-17.00 1 355 kr
Timtaxa – Specialist Ordinarie arbetsdagar(1) 08.00-17.00 1 955 kr
Övertid 1 Ordinarie arbetsdagar(1) 17.00-20.00, 06.00-08.00 Ordinarie timtaxa x1,5
Övertid 2 Ordinarie arbetsdagar(1) 20.00-06.00 samt lördagar och söndagar(2) Ordinarie timtaxa x2,0
Övertid 3 Storhelg3 och aftnar(4) Ordinarie timtaxa x3,0

Restid

Restid debiteras med, från tid till annan, gällande timtaxa, se ovan.
Kortare resor utförs normalt sett med bil.
Längre resor debiteras med Förbergs IT:s självkostnadspris för samtliga transporter exempelvis, men ej begränsat till, flyg, tåg, transfer, färja. Förbergs IT förbehåller sig rätten att, från fall till fall, avgöra om resan ska bedömas som längre.
Vid arbeten som innebär övernattning på annan ort än respektive konsults hemort debiteras 8 000 kr per person och påbörjat dygn samt Förbergs IT:s självkostnadspris för boende som exempelvis, men ej begränsat till, hotell, transfer, parkering. Förbergs IT avgör om resa och/eller övernattning är nödvändigt för dagen innan och/eller dagen efter arbete ska utföras på annan ort.

Beredskap

Beredskapen kan alltid kontaktas 24/7–365 för hjälp. Om beredskap utnyttjas utan giltigt beredskapsavtal debiteras en engångsavgift om 14 500 kr per ärende samt, från tid till annan, gällande tim- och resetaxa.
Beredskapsavtal debiteras med 6 500 kr / månaden.
Kunder med giltigt beredskapsavtal debiteras ej på engångsavgiften per ärende.
Allt arbete utfört under beredskapstid (ej ordinarie arbetsdagar) debiteras med, från tid till annan, gällande tim- och resetaxa

Frakt

Förbergs IT debiterar fraktkostnader som uppkommer i samband med transport och leverans av produkter.

Kemikalieskatt

Förbergs IT debiterar kemikalieskatt som uppkommer i samband med leverans av produkter.

Tull

Förbergs IT debiterar förekommande tullkostnader som uppkommer i samband med leverans av produkter.

Förbergs ITs Paketerade Datacenterlösning (PDC)

PDC levereras till fastpris efter genomförd förstudie, samt separat signerat avtal.

Övrigt

Kunder som är icke vinstdrivande organisationer5 får rabatt motsvarande momsen på gällande timtaxa.

Våra allmänna villkor finns här www.forbergsit.se/allmannavillkor.

Alla priser är angivna i svenska kronor (SEK) och är exklusive moms.

Definitioner

(1) Ordinarie arbetsdagar – Med ordinarie arbetsdagar avser Förbergs IT helgfria vardagar måndag – fredag 08.00–17.00.

(2) Lördagar och söndagar – Med lördagar och söndagar avser Förbergs IT vanliga lördagar och söndagar som inte omfattas av definitionerna Storhelg(3) och Aftnar(4) enligt nedan

(3) Storhelg – Med Storhelg avser Förbergs IT Nyårsdagen, Trettondedag jul, Långfredagen, Påskdagen, Annandag påsk, Första maj, Kristihimmelsfärdsdag, Pingstdagen, Sveriges nationaldag, Midsommardagen, Alla helgons dag, Juldagen samt annandag jul.

Gäller 00.00-23.59

(4) Aftnar – Med Aftnar avser Förbergs IT Trettondagsafton, Skärtorsdag, Påskafton, Valborgsmässoafton, Pingstafton, Midsommarafton, Alla helgons afton, Julafton, Nyårsafton.

Gäller 00.00-23.59

(5) Icke vinstdrivande organisationer – Med icke vinstdrivande organisationer avser Förbergs IT Ideella organisationer, stiftelser samt skolor (registrerade och etablerade förskolor, skolor, gymnasium, universitet och likställda utbildningssamordnare, både privat, kommunalt, statligt och kooperativ verksamhet). Förbergs IT AB förbehåller sig rätten att göra en bedömning från fall till fall.

PDC – Managed

Kontinuerlig 24/7–365 övervakning, Windows & utvalda 3parts produkter uppdateras 1ggr/månad. Löpande underhåll, felavhjälpning & åtgärder under kontorstid av PDC/Fabric.

Artikel Pris
Fast avtalskostnad 9 600 kr
Fysiska servrar inklusive BMC (ILO, iDrac, iRMC) 1 967 kr
Virtuella Servrar (Fabric, Windows – VM) 845 kr
Nätverksenheter (Fabric Switchar) 298 kr
Övervakningsprober 120 kr

PDC – Up to Date

Kontinuerlig 24/7–365 övervakning, Windows & utvalda 3parts produkter uppdateras automatiserat 1ggr/månad.

Artikel Pris
Fast avtalskostnad 4 800 kr
Fysiska servrar inklusive BMC (ILO, iDrac, iRMC) 1 547 kr
Virtuella Servrar (Fabric, Windows – VM) 588 kr
Nätverksenheter (Fabric Switchar) 145 kr
Övervakningsprober 120 kr

Tillgång till 24/7-365 Beredskap

Artikel Pris
Tillgång till 24/7–365 Beredskap 6 500 kr