Mary Jo Foley’s blog på ZDNet om pordukter människor och strategier med fokus på Microsoft.

Besök Bloggen