Förbergs IT’s Secure & Mobile Web är en tjänst för att säkerställa att din webbplats är säker och responsiv, det betyder att all kommunikation är krypterad och sidan anpassas beroende på om du använder mobil, surfplatta eller dator. Utöver säkerhet och responsivitet ser vi även över hur väl sidan presterar, då en dåligt presterande webb riskerar att tappa användare.  Vi arbetar i första hand med att ta fram en åtgärdsplan för din webb, men vi kan också vara delaktiga i själva förändringsarbetet.

1. Förstudie

Vi ser över din befintliga webbplats och ger rekommendationer på vad du borde göra för att säkerställa att din webbplats är säker och mobil. Dessa två parametrar är avgörande för kundens uppfattning om företaget, då webbplatsen ofta är det första kunden ser.

Certifikat

Vi kontrollerar om du har ett korrekt certifikat installerat och om http vidarebefordras till https.

Kod

Vi ser över om koden innehåller delar som gör webbplatsen osäker. Är det ett ramverk som WordPress eller Joomla behöver vi titta på vilka tillägg och tredjepartsfunktioner som finns och om något eventuellt är föråldrat.

Responsivitet

Vi tittar på webbplatsens responsivitet och om den renderas på ett bra sätt på alla enheter: datorer, surfplattor och mobiltelefoner.

Cache

Har du en cache konfigurerad för statiskt innehåll. Detta är viktigt för webbplatsens prestanda och därmed kundens upplevelse samt för arbetet med sökmotorsoptimering.

CDN

Vi tittar på CDN (Content Delivery Network) och ser över om behovet. En CDN sprider ut din statiska information till olika servrar vilket är bra för såväl prestanda som tillförlitlighet.

Innehåll

Vad har webbplatsen för innehåll. Vi tittar på hur mycket som är statiskt och hur mycket som är dynamiskt. Vi ser även över om det är möjligt att optimera presentationen av innehållet.

Sökmotorsoptimering – SEO

Genom att anpassa sidans innehåll och metadata kan du skapa bättre förutsättningar för att synas när användare söker på produkter eller tjänster relaterade till din verksamhet. Vi ser över ditt innehåll och tar fram förbättringsförslag för SEO.

GDPR och Cookieinformation

Finns information om hur ni hanterar personuppgifter och cookies. Det är lag på att du ska leverera denna typ av information till dina kunder. Information om att Cookies lagras lokalt hos besökaren måste presenteras tydligt på webbplatsen.

2. Genomförande

Du kan använda rapporten från förstudien till att göra dessa förändringar själv eller så kan vi på Förbergs IT hjälpa till.

Säkerhet

Vi hjälper dig att beställa och implementera relevant certifikat.

Responsivitet

Vid behov anpassar vi webbplatsen för att uppnå responsivitet. Beroende på vad vi rekommenderar och vad ni anser är rimligt gör vi en plan för att skapa bästa möjliga värde för era besökare oavsett vilken plattform de använder.

Cache och CDN

Vi implementerar cache och/eller CDN på er webblats enligt önskemål

Innehåll och SEO

Vi hjälper er att optimera innehållet och anpassar rubriker och meta-taggar för bättre placering på sökmotorerna. Detta är ett grundläggande arbete som skapar förutsättningar. För en hållbar SEO måste ni kontinuerligt arbete med ert innehåll.

Migrering till en modern plattform

Vi kan migrera era befintliga webbplats till en modern plattform som inkluderar såväl certifikat som cashe och CDN.

Ny, modern webbplats

Många gånger är det billigare att bygga en ny webbplats och bara migrera över informationen. Då får ni både chansen att förnyas och att säkerställa såväl certifikat som cashe.

3. Test

När förstudie och genomförande är klart kan du ta hjälp att testa dina nya webbplats eller dina nya funktioner. Detta gör vi tillsammans med dig och medarbetare i ditt företag samt med potentiella kunder. Vi testar prestanda, säkerhet och upplevelse.

Idag är många sajter byggda på färdiga ramverk. Dessa ramverk innehåller ofta mycket kod som inte används. Vi arbetar tillsammans med er för att göra koden så smidig som möjlig, och ser på möjligheten att förbättra prestandan genom implementation av cache och CDN.

Vi testar så att…

  • SSL är aktiverat för bättre säkerhet.
  • koden laddas i rätt ordning och identifierar kod som inte behövs.
  • cashe är optimerat för bättre prestanda vid nedladdning av statiskt innehåll.

4. SEO

Tillsammans med er tar vi fram en plan för hur ni ska kunna optimera innehållet genom att se över rubriksättning, ingresser och meta-taggar.

SEO kräver att man tänker en gång extra vid publicering och att man underhåller sitt innehåll. Man ser även över bildernas alt-taggar. Ett instruktionsdokument skapas för att hjälpa till vid publicering.