Förbergs IT har resurserna för din migrering till Windows 10 samt till managering och automatisering av dina klienter. Vi har hjälpt många av våra datacenter-kunder med uppbyggandet av klientmiljön. Genom att distribuera applikationer och managera klienterna centralt får du en lättare och mer överskådlig miljö att arbeta i. Vi har hjälpt till med både Windows- och Mac-klienter.

Några aktiviteter vi kan göra på dina klienter:

  • Distribuera nya klienter.
  • Distribuera program till klienterna.
  • Managera klienternas brandvägg och antivirus.
  • Övervaka klienterna och larma om något är fel.
  • Rensa klienter som blivit stulna (på distans).
  • VPN, DA eller RDS konfigureras på klienterna.

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig för att boka ett möte.