En surfplatta per barn

En surfplatta per barn

Det trilskas kring hur tidigt ska man låta barnen sitta med surfplattan och hur länge ska de få sitta med telefonen, surfplattan eller datorn. Människan ter sig både högutvecklad och outvecklad på samma gång. Vi lyckas framställa de mest fantastiska tekniska leksakerna,  leksaker som kittlar vår outvecklade hjärna och gör oss till encelliga organismer utan egen vilja på en mikrosekund. Vi sitter med spel som kickar igång belöningsfunktionen i våra stenåldershjärnor på ett väldigt effektivt sätt. Som förälder är det som en kamp mellan David och Microsoft, eh... Goliat. Fast i verklighetssagan är…Läs mer …
Lek i telefonen banar väg för affärer molnet

Lek i telefonen banar väg för affärer molnet

Jag har alltid trott på molnet. Långt innan "molnet" fanns egentligen, och jag har alltid letat efter sätt att lagra min information på ett sådant sätt att det alltid finns tillgängligt och aldrig är i fara. Idag så pratar man inte bara redundanta lösningar, utan till och med georedundanta. Jag undrar när systemen blir solsystemsredundanta, eller galaxreduntanta. Jag började min molnbana med rCloud tillsammans med en vän och tidigare kollega från Enator (numera Tieto), Juha, men fortsatta in i skolans värld där jag utvecklade Skolmolnet i samarbete med Softogram. En förhållande enkel lösning…Läs mer …