DPM 2012 (R2) Backup av Exchange 2013

Några steg som som får din Exchange backup att lyckas.

  1. Installera Visual C++ Redistributable for Visual Studio 2012 på DPM Servern •https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30679
  2. Kopiera ese.dll samt eseutil.exe från Exchange servern till DPM •Från: ”\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\Bin”
    •Till: ”\Program Files\Microsoft System Center 2012 R2\DPM\DPM\bin”
  3. Om din Exchange Server är virtuell och du redan kör en Hyper-V backup av den, se till att den agenbaserade backupen inte krockar med det schemat (och låser databasen när du ska ta backup på den)

Felmeddelande du får om du inte har VCRedist installerat lyder såhär: ”Data consistency verification check failed for LOGS of Exchange Mailbox Database (ID 30146 Details: The extended attributes are inconsistent (0xFF))