Kan inte göra ”Compliance Scan” av Hyper-V host i VMM

Jag har vi ett antal tillfällen sett hur VMM låser sig och vägrar låta compliance scans köras ordentligt. Oftast med ett felmeddelande som inte har med verkligheten att göra, typ:

Error (2927)
A Hardware Management error has occurred trying to contact server HOST .
WinRM: URL: [https://host:5986], Verb: [INVOKE], Method: [ScanForUpdates], Resource: [https://schemas.microsoft.com/wbem/wsman/1/wmi/root/scvmm/UpdateManagement] Unknown error (0x8033800d)
Recommended Action
Check that WinRM is installed and running on server HOST. For more information use the command “winrm helpmsg hresult” and https://support.microsoft.com/kb/2742275 .

Ofta ligger grunden till problemet att Hyper-V hosten tagits in/ur en eller flera gånger från VMM. Då publiceras dubbletter i WSUS. Framförallt när Hyper-V hosten har tagits bort med -force, kanske blivit ominstallerad eller dylikt.
Lösningen är enkel, ta temporärt bort den trilskande Hyper-V hosten från din Update Baseline. Radera dator objektet från WSUS, och sedan lägg tillbaka servern i update baseline igen.

untitled