Kumulativ uppdatering 12 för Exchange Server 2016

Det finns nu en kumulativ uppdatering för Exchange 2016 (och för äldre versioner) som löser senaste tidens säkerhetsproblem. Här kommer en översättning av Microsofts artikel.

Kumulativ uppdatering 12 för Microsoft Exchange Server 2016 släpptes den 12 februari 2019. Denna kumulativa uppdatering är en säkerhetsuppdatering. Den innehåller korrigeringar för nonsecurity-frågor och alla tidigare släppta korrigeringar för säkerhets- och nonsecurityfrågor. Dessa korrigeringar kommer också att inkluderas i senare kumulativa uppdateringar för Exchange Server 2016. Denna uppdatering ger en säkerhetsrådgivning i Microsoft Exchange. Mer information finns i säkerhetsrådgivande ADV190004. Det löser också vissa sårbarheter, se Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2019-0686 och Microsoft Common Vulnerabilities and Exposures CVE-2019-0724.

I denna uppdatering ingår även nya uppdateringar för sommartid (DST) för Exchange Server 2016. Mer information om DST finns i Hjälp och support för sommartid.

Originalartikel:

https://support.microsoft.com/en-us/help/4471392/cumulative-update-12-for-exchange-server-2016