Omstarter i S2D system åtgärdade i ny uppdatering

Delar denna glada nyhet mer er alla, så ni kan sova gott i helgen.

Microsoft släpper efterlängtad uppdatering som åtgärdar problemet med omstarter i S2D system.

18 oktober, 2018—KB4462928 (OS Build 14393.2580)

  • Adresser ett problem som uppstår vid användning av flera Windows Server 2016 Hyper-V-kluster. Följande händelse visas i loggen:

“Cluster Shared Volume ‘CSVName’ (‘CSVName’) has entered a paused state because of ‘STATUS_USER_SESSION_DELETED(c0000203)’. All I/O will temporarily be queued until a path to the volume is reestablished.”

  • Adresserar ett problem som kan leda till sporadiska fel när ett klustret skapas eller när flera noder läggs till ett kluster.
  • Adresserar ett problem som uppstår när du startar om en nod efter att du tömt den. Händelse-ID 5120 visas i loggen med ett “STATUS_IO_TIMEOUT c00000b5”.meddelande. Detta kan göra att input/output (I/O) till den virtuella maskinen blir långsam eller stannar helt. Ibland faller noden även ur klustret.

Se mera information här:

https://support.microsoft.com/sv-se/help/4462487/event-5120-with-status-io-timeout-c00000b5-after-an-s2d-node-restart-o