Powershell Pingverktyg
Jag brukar använda ett skript som är enkelt anpassningsbart för att snabbt pinga många maskiner, användbart när man vill testa att alla maskinerna svarar på Ping efter en live migration från en host till en annan.
Du har två lägen som du kan köra:
Ett: Pinga alla maskiner som är startade (hittar automatiskt alla VM:s som du har)
Två: Pinga alla maskiner utifrån en textfil (Givetvis finns en oneliner för att automatiskt fylla listan åt dig!)
Jag brukar skapa en CMD fil i skriptkatalogen som startar PowerShell Skriptet, sedan brukar jag skapa en länk till skrivbordet, sätta lämpligt namn & en snygg ikon på den. Då har du den alltid lätt tillgänglig.

Skript 1, Pinga alla VM:s som är startade

 #### Ping all computers
 #
 # Load Virtual Machine Manager Commandlets
 ipmo virtualmachinemanager

# Ping all Running VM:s
 Write-Host ”Pinging all Running VM:s”
 $VM = ((Get-SCVirtualMachine | ? Status -EQ ”Running”).Name)


foreach ($name in $VM)
 {
if ( Test-Connection -ComputerName $name -Count 1 -ErrorAction SilentlyContinue ) {
Write-Host ”$name is up” -ForegroundColor Green
}
else {
Write-Host ”$name is down” -ForegroundColor Red
}
 }

Skript 2, Pinga efter en textfil

 #### Ping all computers in textfile
 #
 # First get a list of all your computers to the textfile (remove # first, the edit the list to your liking)
 # (Get-SCVirtualMachine | where {$_.VirtualizationPlatform -eq ”HyperV”}).ComputerName > C:\script\computers.txt

### or this if you only have one Hyper-V host (w/o SCVMM)
 # (get-vm).Name > C:\script\computers.txt

### Then ping all computers in this list

$names = Get-Content ”C:\script\computers.txt”

foreach ($name in $names) {
if ( Test-Connection -ComputerName $name -Count 1 -ErrorAction SilentlyContinue ) {
Write-Host ”$name is up” -ForegroundColor Green
}
else {
Write-Host ”$name is down” -ForegroundColor Red
}
 }