Säkerheten framför allt

Vi på Förbergs IT har rivstartat året med en färsk installation av en Guarded Fabric miljö med nya Windows Server 2019 åt vår kund i Filippinerna. Installationen gick mycket bra och vår kund är mycket nöjd.

Virtualiseringssäkerhet är en alltjämt växande fråga för många företag. Mängden attacker ökar exponentiellt ju fler tjänster som flyttar över till molnet. Detta är en viktig fråga för oss på Förbergs It och en viktig fråga för Microsoft. Med en skyddad fabric-miljö, “Guarded Fabric”, kan du skydda dina servrar från illvilliga program (malicious software) som hamnat på en host, genom en attack eller av misstag. När de väl fått fäste där är sannolikheten stor att sprids till dina virtuella servrar. Genom att skärma av de virtuella servrarna med “Shielded VM” kan man skydda sig mot eventuellt komprometterade hostar. Man “anställer” (installerar) helt enkelt en vaktstyrka (HGS, Host Guardian Service) som ser till att hålla koll på att trafiken är säker .

Visste du…

Förbergs IT har inte bara installerat datacenter i Sverige, utan även Ryssland, Filippinerna och Storbritannien under 2018. Vi är ödmjuka inför det förtroende vi fått och ser fram mot fler spännande uppdrag i Sverige och runt om i världen även 2019.

Foto från Filippinerna av Harri Förberg samt bild på en vaktande surikat från Pixabay