Spara utan att skapa stress

Att driva företag och jobba för att gå med vinst när marginalerna är låga är inte något för de försagda. Det är ett tungt arbete som ofta innebär att man får kapa resurser och materialinköp. Men det finns andra sätt att spara på en IT-avdelning. Istället för att kapa och såga kan man istället fundera på hur man effektiviserar genom att automatisera. Att bara dra ner på resurserna ökar dessvärre ofta administrationsbördan och därmed stressen. En IT-avdelning med stressade medarbetare resulterar ofta i att man begår fel som i sin tur leder till ytterligare aktiviteter (när man redan har för mycket) för att åtgärda sådant man skyndat sig igenom.

(”Add”,([ADSI]”WinNT://$domain/$user”).path)

Om man måste spara så finns det bättre sätt, men det kostar. Är man beredd på att investera kan man dra ner på kostnader utan att aktivitetsnivån ökar och därmed stressen. Genom att automatisera en del av processerna minskar naturligt arbetsbördan och genom att låta andra sköta till exempel övervakning, patchning och backup får man mer tid till att ta hand om sina användare och vad de tycker är viktigt. Bra processer och ett bibliotek med smarta Powershell-script hjälper också till.

När du har lejt bort en del tidskrävande bitar och automatiserat andra hjälper rätt verktyg också till. Lägg ner tid på att testa ett antal verktyg för att underlätta IT-teknikernas arbete, det kan spara massor med tid. Med ett bra ticketingsystem, en loggserver och väl definierade larm när något gått snett blir livet fantastiskt mycket lättare.

Inte bara teknik

Men det är inte bara automatisering och tekniska lösningar som behövs för att effektivisera en IT-avdelning. Genom att arbeta fram bra processer och dokumentation vet man vad som ska göras och hur. Vill man inte implementera change management så bör man åtminstone se till att man har en förändringslogg så man kan hitta och spåra förändringar som är gjorda.

Jag hoppas denna artikel ger dig idéer på hur du kan spara utan att kapa resurser och skapa stress.