Exchange Statistik

Exchange Statistik

Jag får ofta frågor om hur man tar fram statistik från Exchange, här är några enkla exempel. Hämtar alla brevlådorna och sorterar en tabell med Namn, Storlek (GB), Antal objekt get-mailbox | Get-MailboxStatistics | sort-object -Property TotalItemSize -Descending | ft displayname, totalitemsize, itemcount Smidigt inför migreringar av mailboxar. Andra exemplet räknar upp per resurstyp, t.ex. hur många konferensrum har jag? Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | where {$_.ResourceType -eq ”Equipment”} | measure-object Du kan byta ut ”Equipment” mot något av dessa sökbara värden: UserMailbox LinkedMailbox SharedMailbox LegacyMailbox RoomMailbox EquipmentMailbox MailContact MailUser MailUniversalDistributionGroup MailNonUniversalGroup MailUniversalSecurityGroup DynamicDistributionGroup PublicFolder SystemAttendantMailbox SystemMailbox MailForestContact User Contact UniversalDistributionGroup UniversalSecurityGroup NonUniversalGroup DisabledUser MicrosoftExchangeLäs mer …